På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 9 december 2014

Alva och adventskalendern.

Idag fick vi i uppdrag av Alva, vår igelkott att vi skulle leka "gubben/gumman i lådan" tillsammans. Barnen väljer själva om de vill sitta i lådan eller bara vara med att sjunga, vilket gör att alla är delaktiga. De lär sig också att vänta på sin tur.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar