På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 16 december 2014

Dagens uppdrag.

Idag kom Alva och hälsade på igen, med ytterligare ett uppdrag. Denna gång handlade det om språk. Barnen fick tillsammans komma överens om en flanosaga som vi skulle läsa. Det blev Rödluvan och vargen, en moderniserad variant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar