På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

fredag 5 december 2014

Fredag förmiddag

Under förmiddagen har vi haft fruktsamling med smulan.
Vi arbetade med sångkort och sjöng bland annat ekorren satt i granen och hjulen 
på bussen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar