På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 15 december 2014

Kalender med Alva


Vi startade veckan med ett nytt uppdrag från Alva och adventskalendern. Hon ville att vi skulle arbeta med matematik och vikt. Barnen använde använde flaskor med olika innehåll och jämförde begreppen tung och lätt. De var verkligen intresserade och nyfikna i att upptäcka skillnaden. 
Efteråt valde barnen att vi skulle ha rörelse och rörelselekar. Vi lekte "Vi gick in ien affär" som är en favorit just nu och "Honky Tonky". Det utvecklar motorik och kropps och rumsuppfattning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar