På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 11 december 2014

Matematik


Idag har vi arbetat med matematik. Alva gav oss i uppdrag att leta efter geometriska former. Vi hittade cirklar, rektanglar och trianglar i vår formpåse.
 
Barnen jämförde också storleken på cirklarna. Efter detta gick vi ut i vårt upplevelserum där vi arbetade vid risbordet. Där fick de beskriva hur riset kändes. De sa att det kändes kallt, hårt, mysigt och vasst.
Här öser och häller vi. Vi fyllde kvadraten i mitten tills det rann över och sedan tömde vi den. Detta upprepade barnen många gånger och samarbetade med varandra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar