På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 3 december 2014

Nytt i innemiljön på Skorpan

Vi har ändrat om i rummen inne på Skorpan. 
Då barnen ofta väljer att leka mamma, pappa, barn inne i samlingsrummet så ändrade vi om och gjorde det till vår nya hemvrå. Nu har barnen även tillgång till soffan att bädda ner varandra i när de leker rollekar. 
Den gamla hemvrån blev nu vårat nya samlingsrum istället. Här inne har barnen förutom flanosagor och böcker även tillgång till tågbana, bilar och bilmattan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar