På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 10 december 2014

Samarbete

Idag fick vi ett nytt uppdrag av Alva. Vi skulle sammarbeta och se hur många barn som fick plats i en rockring. Först provade vi att sätta oss i den, men då fick vi bara plats två. När vi sedan valde att stå upp fick vi plats med som mest 6 barn. Vi diskuterade och bestämde att det var bättre att stå för då får alla plats och kan vara med.
Sedan introducerades våra glasburkar med skapande material. Vi kände på materialet och pratade om hur de kändes. Var det lätt eller tungt, mjukt eller hårt. Sedan fick barnen tillsammans skapa med materialet.
Vi pratar mycket om att sammarbeta och att vänta på sin tur. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar