På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 7 juni 2016

Språk

Idag hade vi en sångsamling i helgrupp.
Barnen fick ta en sak var ur sångpåsen sen sjöng vi en sång om det de fick upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar