På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 15 juni 2016

Språk

Idag har vi på Skorpan lyssnat på flanosagan om "Guldlock och de tre björnarna".

I läroplan för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Efter lunch byggde några av kompisarna en stor djurpark som gick runt i hela byggrummet och där alla möjliga djur bodde tillsammans med sina skötare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar