På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 21 juni 2016

Tisdag på Skorpan

På ett barns önskemål plockade vi idag skräp på vår gård. Av skräpet gjorde barnen sen fina konstverk! Barnen arbetade i grupper om två eller tre barn och hade ett väldigt bra samarbete.


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar