På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 10 augusti 2016

Skapande

Idag har vi på Smulan ägnat oss åt skapande då vi har målat med härliga färger. Barnen tyckte det var roligt!I läroplanen för förskolan står det bland annat att förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar