På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 18 april 2017

Projekt rörelse

Idag har vi tittat på våra plantor. Vi tittade på fröna som vi har planterat och vad som har hänt med dem. I mjölkpaketen har det växt paprikor och i plastfickorna har det växt majs och där kunde vi verkligen titta hur det har växt då vi ser popcornkärnorna och rotsystemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar