På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 19 april 2017

Projektarbete

Idag har vi på smulan fortsatt vårt arbete med rörelse då vi provade att blåsa ballonger och såpbubblor igen för att se hur vi ska arbeta vidare med det. Vi har filmat det vi gjort och ska tillsammans med barnen reflektera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar