På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 27 april 2017

Projektarbete

 
Idag har vi på smulan undersökt och jämfört bönorna som vi la i blöt i tisdags och de hade vuxit mycket. Barnen fick sedan plantera lite bönor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar