På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 25 april 2017

Skorpan tisdag

Med utgångspunkt från vårt tema-arbete kring Bockarna Bruse, så fick barnen idag höra två nya tolkningar av sagan. Snart är det barnens tur att låta fantasin flöda och skapa nya sagor!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar