På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 6 april 2017

Temadag Matematik

 I dag har vi haft en gemensam temadag ute på gården med olika matematikstationer. 
Stationerna vi hade var:

* Sortering

* Sagan om "Bockarna Bruse"

* Sagan "Formmonstret"

* Tärningsuppdrag


* Sagan om  Vanten

Vi har genom dessa aktiviteter övat på att räkna, använt oss av lägesord, tittat på olika geometriska former, sorterat efter storlek/färg/form och föremål.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar