På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 10 april 2017

Trädgårdsland

Idag har vi på smulan grävt och rensat i vårt trädgårdsland. Vi har rensat bort ogräset och vi har hittat massor med maskar och larver i jorden. Idag har barnen varit med och hjälp till att blogga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar