På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 16 maj 2017

Bockarna Bruse, tisdag

Idag arbetade vi med vårt tema om Bockarna Bruse. Barnen fick välja om de ville vara ute och dramatisera sagan eller vara publik. I den andra gruppen valde barnen att hitta på en ny saga med utgångspunkt från Bockarna Bruse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar