På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 24 maj 2017

Skorpan onsdag

Idag har vi haft två kalas, ett på förmiddagen och ett efter maten. Barnen som fyllde valde varsin lek som aktivitet. Hunden och benet och lilla lejon.


Några barn fortsatte sedan sitt arbete kring sagan om familjen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar