På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 31 maj 2017

Skorpan onsdag

Idag lekte vi "sätta knorr på grisen". Det var inte det lättaste när man hade ögonbindel, men roligt att se var knorren hamnade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar