På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 9 maj 2017

Tisdag

Idag har vi uteförmiddag. 
Vi starta upp dagen med lekar ute på gården för att sedan samlas och äta lite god frukt i det gröna gräset. 
Genom att leka lekar tillsammans lär sig barnen turtagning, de utvecklar sitt språk genom sång och ramsor samt övar sin motorik genom rörelse. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar