På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 22 augusti 2017

Natur

Idag har vi på smulan undersökt solrosen med hjälp av luppar och förstoringsglas. Vi såg små insekter mellan blombladen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar