På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 29 augusti 2017

Rörelse

Idag har vi på Skorpan haft rörelselekar ute på gården.
Vi började med att värma upp lite med "huvud, axlar, knä och tå" 
Och fortsatte sedan med "katten och råttan" där en kompis är katt och en annan kompis är råtta. Råttan ska då smyga in i skafferiet och äta av maten, katten vaknar och börjar jaga råttan. 

I läroplanen för förskolan står det att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" (s. 9).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar