På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 6 september 2017

Barns inflytande

Idag var barnen på smulan sugna på att rita så vi tog ut ett stort papper och kritor. Det ritades flitigt tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar