På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 20 september 2017

En ny kompis

Idag har vi på Skorpan fått en ny kompis. Det är äppleträdet ute på Giraffens gård. 

Vi pratar om att det inte bara är människor som vi behöver vara snälla mot utan även djur och natur och att det är viktigt att vi tar hand om varandra. 
I läroplanen för förskolan står det att "förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö" (s. 8).

Vi kommer även att följa äppleträdet månad för månad för att se förändringarna under de olika årstiderna. Idag lade barnen bland annat märke till att löven på vår nya kompis redan börjar att bli gula och att de lossnar väldigt lätt när vi känner på dem. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar