På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

fredag 29 september 2017

Projekt natur

Idag har vi på Skorpan presenterat och arbetat med ny litteratur kring vårt projekt natur. 

Litteraturen är blandad med faktaböcker och barnböcker, de kommer beröra olika områden inom natur såsom djur, växter och årstider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar