På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 14 september 2017

Skorpan torsdag

Idag har ett barn på Skorpan fått berätta om sin bok som var med i bokpåsen. Vi har också läst boken.

På eftermiddagen har vi arbetat med olika material, som play-dooh samt att vi målat på löv och tryckt fina målningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar