På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 5 september 2017

Tema

Idag har vi mjukstartat vårat tema för den här terminen. Det är ett gemensamt område i hela kolmårdspåret: "Den värld som är vår i Kolmården".
Vi på Skorpan har valt att lägga fokus på natur och närmiljön kring förskolan. 
Vi startade upp med att fråga barnen om deras tankar kring Kolmården och naturen. 

* Vad är Kolmården? 
- man ska åka bil en liten bit
- karuseller men bara en liten bit bort
* Vad finns i Kolmården? 
- karuseller
- getter
- en buss och tigrar
* Vad gör man i Kolmården? 
- man kan åka båt långt ut till havs, det är djupt där
- man kan titta på teater
- man kan åka bil

* Vad är natur?
- utomhus
- plocka skräp
* Vad finns i naturen? 
- gräs
- djur
- träd
- berg
* Vad kan man göra i naturen? 
- springa
- cykla
- gå
- sparkcykla 
- plocka skräp
- mata djuren
- leka lekar 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar