På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 27 september 2017

Tisdag

Igår hade vi på Skorpan barnen val. Ämnet var projektet natur inom vårat tema "Den värld som är vår i Kolmården". Barnen fick välja mellan att arbeta med "naturlådan" där de tittade närmare på naturmaterialet med hjälp av luppar och faktaböckerna. 

Och att lyssna på flanosagan om Tallen Evert som handlar om en tall som bor i skogen med sin familj, han blir sedan nedhuggen och omgjord till en fin stol. 

Tredje valet var att gå ut på gården och leta insekter.  Barnen hitta spindlar, bladlöss, gråsuggor, myror och maskar. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar