På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 7 september 2017

Torsdag

Idag har barnen själva styrt dagens aktivitet. De samlades inne i samlingsrummet på den blå mattan och en av kompisarna fick ansvara för samlingen. Barnen valde att leka "hunden Karo" där en kompis är hund och en annan kompis får gömma benet bakom ryggen. Hunden går sedan runt i ringen och skäller lugnt på kompisarna som då får visa sina händer. Den som gömt benet bakom ryggen är näst på tur att bli hund. Barnen valde att använda en av klossarna som ben. 

I läroplanen för förskolan står det att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande" (s.12). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar