På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 28 september 2017

Matematik

Idag har kompisarna på Skorpan haft dockteater för varandra.

Barnen turades om att berätta olika historier för varandra bakom ett skynke. 
De hjälptes sedan åt att räkna dockorna för att se hur många kompisar de kunde vara åt gången.
De kom fram till att de kunde vara tre stycken kompisar och ha två dockor var eller vara två stycken kompisar och ha tre dockor var.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar