På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 14 september 2017

Trädgårdslandet

 I dag har vi på Smulan tittat på vad som hänt med de bönor som vi planterade i våras. Vi läste "Castor odlar" för att jämföra och se om våra bönor utvecklats likadant som bönorna Castor planterar i boken. Vi såg att våra bönor inte var lika stora men vi följer med spänning vad som händer med bönorna och nästa gång vi tittar kanske de växt ännu mer?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar