På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 18 september 2017

Värdegrundsvecka

 

Idag har vi på Giraffen haft en gemensam uppstart på vår värdegrundsvecka. Vi började med att prata om vår värdegrunds sol. 
Vi lekte två olika lekar tillsammans den ena var att vi la ut några rockringar och när trumman tystnade så skulle man springa och ställa sig i en rockring och ju längre leken fortsatte så minskade antalet ringar. Vi kunde få plats i tre ringar. Vi avslutade med leken "lilla lejon".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar