På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 11 oktober 2017

Barnens val

Idag har vi på Skorpan arbetat med barnens val. Barnen fick välja mellan tre aktiviteter med natur/närmiljö som ämne. En av aktiviteterna var att måla naturmaterialet som vi plockat och tagit in som mat i hemvrån.


Andra aktiviteten var att gå på trädjakt. Barnen gick ut i skogen och letade träd för att sedan titta i böcker, jämföra och se vad det var för träd. De hitta bland annat al, asp, hassel och ek. 


Det tredje valet var att titta på Google Earth och välja något de ville rita av. Barnen valde att rita en karta på hur det ser ut från deras hem fram till förskolan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar