På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 10 oktober 2017

Boksamtal

Idag delade vi på Smulan in barnen i tre mindre grupper och hade boksamtal kopplat till vårt projekt inom natur. Vi läste de här böckerna i grupperna:


Det var så roligt och spännande att ha boksamtal och att få höra barnens tankar! Barnen var mycket intresserade av hur de olika djuren låter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar