På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 4 oktober 2017

Leksaksdag

Idag har vi på Skorpan haft leksaksdag. Barnen får ta med sig en leksak hemifrån som de får leka med under dagen i verksamheten.

På samlingen innan maten fick alla presentera sin valda leksak för övriga kompisar, de berättade varför de valt just den och lät kompisarna titta på den extra noga genom att skicka runt den.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar