På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 18 oktober 2017

Skorpan onsdag

Idag pratade vi om olika lövträd och jämförde löven med bilderna i vår fina "trädbok".


När vi kom ut gick vi till vårt kompisträd på gården, äppelträdet. Barnen konstaterade att löven nu var både gröna och gula och att stammen var ganska blöt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar