På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 17 oktober 2017

Skorpan tisdag

Idag har vi haft rörelselekar ute och främjat vår grovmotorik. Vi lekte först "lilla lejon" och sen "kom alla mina barn".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar