På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 11 oktober 2017

Smakupplevelser

I dag har vi på Smulan delat in oss i mindre grupper och utforskat olika smaker. Barnen fick prova att äta något salt, surt, sött och beskt och vi pratade om de olika begreppen och hur det kändes i munnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar