På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 24 oktober 2017

Tisdag

Under förmiddagen har några av barnen på Skorpan byggt, grävt och skapat ett landskap med hjälp av naturmaterial från gården såsom sand, pinnar och löv. Resultatet blev ett stort sandslott med flera torn och flaggor på toppen. 
I läroplan för förskolan står det att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (s. 10). 

Efter maten la vi oss alla inne i samlingsrummet i en ring på golvet och lyssnade på lugn musik samtidigt som fina fiskar simmade på väggen med hjälp av projektorn. 
Genom att träna avslappning i tidig ålder får barn möjlighet att förstå sin kropp och när den behöver ta det lugnt. En utvilad kropp mår bättre och har bra immunförsvar. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar