På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 26 oktober 2017

Torsdag

Idag har vi på Skorpan haft "leka färdigt". Det innebär att barnen får leka fritt under förmiddagen tills det är dags att gå ut utan att det avbryts med samling eller pedagogledda aktiviteter. I den fria leken lär sig barn konfliktlösning, språket utvecklas och de tränar sitt sociala samspel. 

Under förmiddagen arbetade några av barnen med människokroppen, de ville titta lite närmare på skelettet för att sedan rita av 

Vi fyllde även på hemvrån med nytt naturmaterial, bland annat med inplastade löv som barnen tidigare önskat för att kunna ha som pålägg

Inne i byggrummet byggdes det för fullt med klossarna, barnen gjorde djurparker med flera våningar och stora fönster så djuren kunde se ut 

Ute på gården sen så fortsatte det bygge och skapande av lanskap och slott. Idag fanns det även vatten på gården vilket gjorde att hålen kunde fyllas och massor av fina sjöar bildades.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar