På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 29 november 2017

Projekt onsdag

Idag har vi på Skorpan arbetat med projektet kring bilbanan och kartan. 
Några av kompisarna började idag att måla vägen på vår blivande bilbana medan några andra kompisar började rita upp gubbar. 
När färgen torkat ska de vita strecken målas dit och gräset av silkespapper ska limmas fast. Gubbarna ska klippas ut och på något sätt sättas fast så de kan stå, hur beror på barnens idéer och förslag. 

Övriga kompisar tittade på en jordglob som vi fått låna.
De kollade avstånd mellan olika länder, vart någonstans olika länder finns och hur vår planet ser ut uppifrån. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar