På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 30 november 2017

Projekt torsdag

Idag på skorpan har vi fortsatt med vårt projekt med bilbanan. Några målade gräs och vita sträck på vägen. Andra fortsatte med att göra figurer, vi började också att tillverka trädstammar och staket som ska vara till bilbanan. 

- Jag tycker vi ska ha båtar
- Där färgen är tjockast är gräset högre 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar