På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

fredag 10 november 2017

Projekt

Igår arbetade vi på Skorpan med projektet kring kartor. Vi tittade med hjälp av projektor och appen Google earth på olika adresser och jämförde avstånd till förskolan. Vi pratade även om vilka olika delar vi bor i såsom på jorden, i Europa, i Sverige, i Östergötland, i Norrköping, i Kolmården och i Krokek. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar