På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 20 december 2017

Brandövning

Igår hade Giraffen brandövning. En man var här och testade våra brandlarm så då passade alla kompisar på förskolan på att öva och prata om hur vi ska göra ifall det skulle börja brinna. 
Vi gick ut i hallen och tog på oss stövlar, ställde oss på ett led och gick tillsammans med pedagogerna ut till den närmsta grinden. En pedagog räknar barn och kollar listan, andra pedagogen kollar igenom alla rum och tredje pedagogen larmar. När alla barn räknats in vid grinden går vi tillsammans över till byggnaden mittemot vår förskola, där har vi vår samlingsplats. Barnen räknas och prickas av ännu en gång och sedan gick vi tillbaka till förskolan igen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar