På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 11 december 2017

Skorpan måndagIdag var det dags att öppna paketen i strumpa 9, 10 och 11. Uppdragen var att sjunga en luciasång, att göra rörelser till huvud axlar, knä och tå samt att se del tre av kompisproblemet. Det handlade om att inte avbryta.
Före maten tände vi andra adventsljuset i våra ljusstakar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar