På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 15 januari 2018

Värdegrunden

Idag har vi på skorpan lyssnat på ugglan och kompisproblemet.
Dagens avsnitt handlade om att "säga ifrån" 
Efteråt satte vi oss ner och reflekterade kring det vi såg i mindre grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar