På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 18 januari 2018

Vi utforskar snö

I dag har vi på Smulan tagit in snö på avdelningen. Vi fyllde vårt vattenbord med snö som vi sedan utforskade tillsammans. Vi ser med spänning fram emot att se vad som hänt med all snö i morgon när vi kommer till förskolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar