På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 7 februari 2018

Isblock

Idag har vi på smulan undersökt vad som hänt med det som vi fryst in. Vi använder det ute som byggmaterial.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar