På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 12 februari 2018

Isskulpturer

Idag har vi inne på Smulan experimenterat med vatten och färg. Vi hällde först upp vatten i muggar och sedan tillsatte vi olika färger samt snöre. Nu har vi ställt muggarna i frysen och väntar spänt på vad som ska ske med dem.


Efter vårt experimenterande gick vi ut i snön och lekte.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar